95148
 • Yayın Bilgileri


  International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research 2019'de sunulan çalışmalar "ICTTR 2019 Kiev Bildiriler Kitabı"nda yazarların tercihine bağlı olarak "Tam metin" ya da "İngilizce Genişletilmiş Özet" olarak yayınlanacaktır. Çalışmaların Bildiri ya da dergilerde Makale olarak yayınlanmasına ilişkin belirlenen hususlar, "Özet metin yayını", "Tam metin bildiri yayını" ve "Dergilerde makale yayını" başlıklarından incelenebilir.

  Özet metin yayını (ICTTR 2019 Kiev)

  Konferans kapsamında sunulan bildiriler, "ICTTR 2019 Kiev Bildiriler Kitabı"nda ISBN alınarak yayınlanacaktır. Özet metinler yalnızca Genişletilmiş İNGİLİZCE olarak yayınlanacaktır.

  Bildirilerin "Özet metin" olarak yayınlanabilmesi için şu şekilde hazırlanması gerekir;
  1. Özetler en az 500 sözcükten oluşmalıdır.
  2. Özet metinler; çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, bulguları ve sonuçları içerecek şekilde hazırlanmalıdır
  3. Özetler şekil, tablo, kaynak, atıf (zorunlu olmadıkça) vb içermemelidir.
  4. Özetler, en az 3 ve en fazla 5 anahtar sözcük içermelidir

  Tam metin bidiri yayını (ICTTR 2019 Kiev)

  Konferansta sunulan bildiriler aşağıdaki ölçütler çerçevesinde hazırlanır ve elektronik ortamda "Bildiriler Kitabı"nda ISBN alınarak İNGİLİZCE ya da TÜRKÇE (yazarların tercihine bağlı) olarak yayınlanır.

  Bildirilerin tam metinlerinin "Konferans Bildiri Kitabı"nda yayınlanabilmesi için;
  1. Özet yayını için gerekli olan düzenlemelere sahip olması
  2. Özet, ana metin, şekil ve tablolar, kaynakça dahil olmak üzere 3000 (+%10) sözcüğü aşmamalıdır.
  3. Tablo ve şekiller renkli olmamalıdır.
  4. Kaynakça APA Format 6th Edition'a göre düzenlenmelidir.
  5. Yazar(lar)ın kurum, iletişim ve diğer bilgileri yer almalıdır.
  6. Word dosyası olarak gönderilmelidir.

  Dergilerde Makale yayını

  Yazarların tercihlerine bağlı olarak konferansta sunulan bildiriler JTTR, IJGTR ve IJSSER dergilerinde, dergi süreçlerine ve koşularına uygun olarak, düzenli veya özel sayılarda makale olarak yayınlanabilir. Yayınlanması amacıyla dergilere gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak amacıyla değerlendirme aşamasında olmaması gerekir. 

  Bildirilerin dergilerde makale olarak yayınlanabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uygun olması ve hakem değerlendirmesinden "yayınlanabilir" şeklinde olumlu geçmesi gerekir;
  1. Dergilerin yazım kurallarına göre hazırlanmış olmalı,
  2. Dergi sistemi üzerinden yüklenmiş olmalı,
  3. Makale yayın devir formu eklenmiş olmalı,
  4. Tüm içerik dahil en fazla 5000 (+%10) sözcükten oluşmalı
  5. Kaynakça APA Format 6th Edition'a göre hazırlanmış olmalı
  6. Yazar bilgileri eksiksiz olarak yazılmalı.
  7. Türkçe makaleler için kısa öz haricinde 750 sözcükten az olmayacak şekilde genişletilmiş İngilizce Özet eklenmesi gerekir. Genişletilmiş özet çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, bulguları ve sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanmalı
  8. Aynı yazar(lar)a ait birden fazla makale, dergilerin aynı sayısında yayınlanmaz. Bu durumda her bir makale izleyen sayılarda yayınlanır.
  9. Dergilerde öncelikle araştırma makalelerine yer verilir.
   
  IJGTR'de Makale yayını

  Yayınlanması amacıyla dergilere gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak amacıyla değerlendirme aşamasında olmaması gerekir.
  ICTTR 2019 Kiev'i destekleyen dergiler aşağıda yer almaktadır. Dergilerin yayın koşulları ve diğer bilgiler için görsellere tıklayarak ulaşılabilir.
        
   

  Türk Hava Yolları “etkinlik adı” ’nın Resmi Hava Yolu olarak Turkish Conventions kapsamında belirli rezervasyon sınıflarında indirimli ücretler sunmaktadır. Rezervasyon ve biletleme için lütfen https://www4.thy.com/TKC ziyaret ediniz. Delege sekmesini tıklayarak “etkinlik kodu” ile ilerleyebilirsiniz. Etkinlik kodu bildiri kabul mektubu ile gönderilecektir.


X